EEG Biofeedback poprawia koncentrację, szybkość myślenia, pamięć, przyswajanie materiału przed egzaminami. Poprawia organizację pracy i jej właściwe planowanie. Uczy też relaksacji i wewnętrznego wyciszenia.

EEG biofeedback
EEG Biofeedback to połączenie słów EEG (skrót od ElektroEncefaloGrafia), Bio (od biologiczny) i feedback (ang. sprzężenie zwrotne). „Biofeedback” dosłownie oznacza: „biologiczne sprzężenie zwrotne”, a „EEG Biofeedback” – dostarczanie trenującemu informacji zwrotnej o zmianach aktywności mózgu. Dzięki informacji zwrotnej trenujący może nauczyć się świadomie zmieniać wzorce funkcjonowania mózgu.

EEG biofeedback - na czym polega?

W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się to, że mózg w ramach swojej aktywności wytwarza fale, które są rejestrowane przez aparat EEG. Parametry tych fal są charakterystyczne dla rożnych rodzajów aktywności mózgu. Kiedy jesteśmy głęboko zrelaksowani mózg wytwarza fale alfa (o częstotliwości 8-12 Hz), w trakcie skupienia i koncentracji – fale beta (15-20 Hz), rozdrażnieni i zdenerwowani emitujemy fale o wyższych częstotliwościach (20-35 Hz).
Podczas treningu osoba ucząca się widzi na ekranie obraz, który jest efektem przebiegu aktualnego procesu emitowania fal mózgowych i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu.

Podczas treningu Biofeedback obserwujemy aktywność mózgu i ulepszamy jego działanie “poprawiając” fale EEG.

 

W jaki sposób poprawiamy fale EEG?

Biofeedback opiera się o prawa uczenia się, zwłaszcza zasady warunkowania. W przypadku zaburzeń koncentracji wzmacniamy fale sprzyjające koncentracji, relaksacji, panowaniu nad emocjami, a tłumimy fale charakterystyczne przy zaburzeniach snu, stresie, rozproszeniu uwagi. W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą się nowe połączenie nerwowe (synapsy). Efekty uzyskane podczas treningów biofeedback są długotrwałe dzięki plastyczności mózgu.

EEG biofeedback - jak długo trwa i jakie są efekty terapii?

Trening EEG biofeedback składa się z szeregu sesji treningowych. Liczba sesji zależy od rozpoznanego problemu, celów treningu oraz indywidualnej krzywej uczenia się. Z doświadczeń wynika, że pierwsze efekty treningu są widoczne po 10-12 sesjach (przy 2 sesjach w tygodniu). W konkretnych przypadkach liczba takich sesji może być jednak większa (najczęściej 20 – 30) tak, aby nastąpiło utrwalenie pożądanego wzorca fal mózgowych. Sesje treningowe należy wykonywać przynajmniej dwa razy w tygodniu, najlepiej o podobnej porze dnia. Bardzo skuteczny jest trening codzienny.

Pierwsze trwałe efekty terapii obserwujemy po 10-12 sesjach (w 5-6 tygodniu terapii). Jest to związane z czasem tworzenia nowych połączeń między neuronami. Szybciej nie da się “wydeptać nowych ścieżek w mózgu”, co często mówimy osobom, które zgłaszają się do nas np. na dwa tygodnie przed ważnym egzaminem (a dwa tygodnie przed egzaminem polecamy trening relaksacji GSR Biofeedback lub trening typu Peak Performance, czyli „podkręcenie procesora” – przyda się do następnych egzaminów…)

Skuteczność terapii EEG biofeedback

Na podstawie raportu QEEG (badania diagnostycznego czynności mózgu) można z pewnym prawdopodobieństwem określić najważniejsze dysfunkcje i opracować indywidualny plan terapii.

Biofeedback jest metodą nieinwazyjną, wykorzystującą autoregulację czynności bioelektrycznej mózgu, dlatego można stosować tę metodę równolegle z innymi metodami terapeutycznymi. Jednak nie rekomendujemy łączenia Biofeedbacku z np. treningami stymulacji słuchowej.

Komu zalecamy terapię EEG biofeedback?

Treningi biofeedback są dedykowane zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Każdy trening, w tym trening mózgu, wymaga zaangażowania i determinacji trenującego. Dzieci w wieku szkolnym potrafią doskonale współpracować z trenerem oraz właściwie odczytywać i reagować na informacje zwrotne o swoim stanie psychofizycznym. Sesje dla młodszych dzieci są zazwyczaj krótsze, trwają do 20-30 minut.

Czy terapia EEG biofeedback jest bezpieczna?

EEG Biofeedback – prowadzony przez doświadczonego trenera – jest metodą bezpieczną.

Wśród niektórych Pacjentów budzi pewne obawy połączenie elektrod przyklejonych do głowy z urządzeniem biofeedback – zapewniamy, że jest to całkowicie bezpieczne.

Zakładanie elektrod jest praktycznie nieodczuwalne. Elektrody są przyklejane do głowy za pomocą specjalnej pasty klejąco-przewodzącej. Pasta jest łatwo zmywalna (ścieramy chusteczką), nie powoduje żadnych podrażnień, nie pozostawia śladów jej użycia, nie jest alergiczna.

Przeciwskazania do terapii

Osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne powinny zasięgnąć opinii lekarza specjalisty przed rozpoczęciem terapii. W przypadku osób z epilepsją należy sprawdzić fotowrażliwość i nie stosować specjalnie dobrany feedback wizualny.

Terapia poważnych chorób psychicznych  powinna być prowadzona wyłącznie w warunkach klinicznych. Przy terapii farmakologicznej konieczna współpraca z lekarzem przy ewentualnym stopniowym zmniejszaniu dawek lekarstw.

EEG biofeedback - opinie

Nasze doświadczenie pokazuje, że biofeedback jest skuteczną terapią, dzięki której Pacjenci rozwiązują swoje problemy.

„miewam napięcie przed tym zanim zacznę mówić, ale już mnie nie paraliżuje”
„wychowawczyni zauważyła, że córka mniej wykonuje działań rozpraszających podczas lekcji”
„łatwiej jest mi zebrać myśli”
„robi mniej przy rozwiązywaniu zadań”
„moja córka śpi spokojniej, nie budzi się z płaczem. W zasadzie od miesiąca nie ma problemów z nocnymi spazmami i problemami z wybudzeniem ”