Inna nazwy tego zespołu to: nadpobudliwość psychoruchowa, nadpobudliwość ruchowa, zespół hiperkinetyczny.

ADHD może być doświadczeniem zarówno dziecka jak i osoby dorosłej. Badania i praktyka lekarzy pokazują jednak, że nadpobudliwość psychoruchowa dotyczy także osób po okresie dorastania, a nieleczone ADHD może przysparzać licznych problemów w życiu dorosłym. Wielu Pacjentów nie zostało bowiem w pierwszych latach życia prawidłowo zdiagnozowanych, a w sposobie ich zachowania doszukiwano się braków kompetencji wychowawczych rodziców czy “bycie niegrzecznym”, podczas gdy odpowiadało za nie ADHD. Prowadzę również diagnoza online umożliwia ona poznanie przyczyn  trudności także osobom, które pochodzą z mniejszych miejscowości lub z różnych przyczyn nie mogą udać się do stacjonarnej poradni zdrowia psychicznego. Diagnoza jest przyczynkiem do rozpoczęcia skutecznej terapii.

Osoby, które podejrzewają u siebie zespół nadpobudliwości psychoruchowej zastanawiają się, jak zdiagnozować i gdzie zdiagnozować ADHD. Psychiatra poprowadzi skuteczne leczenie farmakologiczne, ale to psycholog-diagnosta jest osobą, która może rozpoznać lub wykluczyć nadpobudliwość na podstawie specjalistycznych testów. Stąd to psycholog jest pierwszym adresem, pod który warto się udać, kiedy podejrzewasz, że możesz mieć nadpobudliwość ruchową.

Dotychczasowe badania pokazują, że nadpobudliwość psychoruchowa ma podłoże genetyczne  (mutacje w obrębie genów, powikłania w trakcie ciąży i porodu oraz nieprawidłowości w pracy i strukturze ośrodkowego układu nerwowego). Terapia i leczenie w przypadku ADHD przynosi na ogół zauważalne i odczuwalne zmiany w funkcjonowaniu Pacjentów.

Jak rozpoznać ADHD? Typowe objawy w codziennym życiu

Zaburzenie koncentracji uwagi;
Nadruchliwość (tzw. nadpobudliwość ruchowa);
Impulsywność (trudność w odraczaniu decyzji, w radzeniu sobie ze złością i doprowadzaniem zadań do końca).

O  Pacjentach z ADHD często mówi się, że “biegają, zanim nauczą się chodzić” — są niespokojne, trudno im “usiedzieć w jednym miejscu” i skupić uwagę. Stąd też tak często mają problemy w szkole. Gdy na tym etapie pojawi się psycholog lub psychiatra dziecięcy i zdiagnozuje ADHD, dziecko ma dużą szansę na złagodzenie objawów i osiąganie sukcesów szkolnych.

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dorosłych

ADHD u dorosłych — objawy zespołu hiperkinetycznego

Brak uwagi, nieuwaga:

Niezdolność do skupienia uwagi na dłuższy czas, trudność w samodzielnej organizacji pracy;
Duża trudność w kończeniu zadań i podążaniu za instrukcją (w tym przypadku nadpobudliwość u dorosłych może objawiać się problemami z wywiązywaniem się z obowiązków zawodowych);
Roztargnienie i częste zapominanie o ważnych sprawach.

Nadmierna aktywność, nadpobudliwość ruchowa:

Częsta potrzeba poruszania rękami i nogami, przerywanie aktualnie wykonywanej czynności;
Uczucie niepokoju, trudność z tzw. “wysiedzeniem na miejscu”;
U niektórych Pacjentów silna potrzeba aktywności fizycznej.

Impulsywność:

Przerywanie wypowiedzi innych osób, trudność z poczekaniem na swoją kolej;
Problemy z regulacją emocji.

Warto pamiętać, że te objawy muszą występować w różnych sferach życia Pacjenta, utrzymywać się w czasie i być źródłem cierpienia u osoby diagnozowanej w kierunku ADHD. Symptomy opisane wyżej mogą wynikać również z innych zaburzeń: psycholog w trakcie diagnostyki określi, czy źródłem doświadczanych trudności jest nadpobudliwość, czy też inne trudności, na przykład depresja albo zaburzenia lękowe.

ADHD: diagnoza online dla dorosłych

Diagnoza zarówno u osób dorosłych jak i dzieci ma charakter interdyscyplinarny.

Rozumiemy, że diagnoza ADHD u dorosłych może wzbudzać liczne wątpliwości i pytania, takie jak: kto diagnozuje ADHD, jak zdiagnozować ADHD u dorosłego czy też jak przebiega terapia.

W przypadku ADHD, diagnoza  dla dorosłych opiera się na spotkaniu z psychologiem-diagnostą klinicznym. Wizyta trwa zazwyczaj około trzech godzin (dokładny schemat badania przedstawiamy poniżej). Po przeprowadzeniu wywiadu z psychologiem oraz potwierdzeniu u Pacjenta ADHD, Pacjent kierowany jest do lekarza psychiatry, który omawia z badaną osobą, jak w jej/jego przypadku objawia się nadpobudliwość i na tej podstawie decyduje, jak w tym indywidualnym przypadku powinna wyglądać farmakoterapia ADHD — jak leczyć dokuczliwe symptomy.

ADHD u dorosłych — test online — jakie narzędzia wykorzystujemy podczas diagnozy?

Używamy do diagnozy testów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i zalecanych w diagnostyce ADHD. Jeden test psychologiczny nie pozwala na to, by w 100% potwierdzić lub wykluczyć ADHD u dorosłych: diagnoza musi być oparta o kilka narzędzi, które pozwolą na dokładną ocenę funkcjonowania Pacjenta i poziom nasilenia objawów ADHD. Test przesiewowy DIVA-5, test neuropsychologiczny MOXO czy czy kwestionariusz MMPI-2 to metody, które wykorzystujemy w diagnostyce ADHD najczęściej i które pozwalają precyzyjnie ocenić różne aspekty funkcjonowania osoby.

OMÓWIENIE DIAGNOZY

Na tym spotkaniu Specjalista omówi z Tobą wyniki testów i proces diagnostyczny przeprowadzony w kierunku ADHD. Rozpoznanie zostanie przekazane zrozumiałym językiem. Otrzymasz również dalsze zalecenia dotyczące leczenia.

Diagnoza ADHD kończy się wystawieniem pisemnej diagnozy.