Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracę z Pacjentem opieram o myśl psychoanalityczną.
Sesje odbywają się zwykle 2 razy w tygodniu.

Poufność

Treść sesji, tożsamość Pacjenta i wszystko, co wnosi on na sesję zachowane jest w tajemnicy. Wyjątek stanowią informacje, których zatajenie jest niezgodne z prawem. Przykładem takich sytuacji jest na przykład konieczność ratowania życia bądź zdrowia.

Superwizja kliniczna

Superwizja polega na analizowaniu pracy terapeutycznej psychoterapeuty pod kątem jej jakości, zgodności z etosem pracy klinicznej oraz skuteczności. W trakcie superwizji personalia pacjentów nie są ujawniane, analiza dotyczy procesu i sposobu pracy psychoterapeuty. Analiza pracy dokonywana jest przez Certyfikowanego Superwizora.

Rytm pracy i odwoływanie spotkań

Terapia analityczna jest intensywnym rodzajem psychoterapii. Jest to metoda polegająca na badaniu nieświadomych obszarów życia wewnętrznego. Taki proces konfrontuje z konfliktami wewnętrznymi i sprzecznościami. Podczas terapii mogą zaistnieć trudne emocjonalnie stany wewnętrzne. W podejściu psychoanalitycznym bardzo istotna jest relacja pacjenta i terapeuty, która jest przestrzenią gdzie wydobywane są różne sposoby przeżywania drugiego człowieka przez pacjenta. Ważne jest, aby relacja zbudowana przez pacjenta i psychoterapeutę mogla być źródłem oparcia i była gotowa na przeciążenia, które mogą wiązać się z postępowaniem procesu terapeutycznego. Aby umożliwić temu procesowi rozwój i zadbać o jego bezpieczeństwo, praca oparta jest na ramach, które mają zapewnić stabilność.

Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu. Wszystkie spotkania są płatne, niezależnie czy zostaną odwołane i z jakim wyprzedzeniem. Roczny cykl terapii, oprócz przerw w czasie świąt i dni wolnych od pracy podzielony jest też przerwą wakacyjną, która trwa 4 tygodnie oraz przerwą 2 tygodniową w okresie zimowym.  O terminie przerw Pacjenci są informowani z dużym wyprzedzeniem. W związku z długoterminowością psychoterapii, w czasie jej trwania mogą zdarzyć się podwyżki stawki. informacje na ten temat podawane są z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.

Wszystkie zasady zostaną szerzej omówione na konsultacjach prowadzących do rozpoczęcia procesu terapeutycznego.